fzmf.net
当前位置:首页>>关于形容失眠的四字成语的资料>>

形容失眠的四字成语

辗转反侧 【拼 音】:zhǎn zhuǎn fǎn cè 【解 释】:翻来复去;睡不着觉.形容心事重重. 【出 处】:《诗经·周南·关雎》:“悠哉悠哉;辗转反侧.” 【示 例】:深夜;他躺在床上~;为攻克技术上的难关而殚精竭虑.

辗转反侧,寝食难安,睡意全无,夜不能寐,孤枕难眠,翻来覆去 辗转反侧zhǎnzhuǎnfǎncè [释义] 翻来复去;睡不着觉。形容心事重重。 [语出] 《诗经·周南·关雎》:“悠哉悠哉;辗转反侧。” [正音] 辗;不能读作“niǎn”。 [辨形] 辗;不能写作“碾”。...

辗转反侧 [ zhǎn zhuǎn fǎn cè ]:翻来复去,睡不着觉。形容心里有所思念或心事重重。 造句:为了白天的事,他忧心忡忡,辗转反侧。 不眠之夜 [bù mián zhī yè ]:不曾睡眠的夜晚。常指极度兴奋或过分忧虑而睡不着觉。 造句:我为思念远方的亲人...

【不眠之夜】眠:睡眠。不曾睡眠的夜晚。常指极度兴奋或过分忧虑而睡不着觉。 【目不交睫】交睫:上下睫毛相交接,即闭眼。没有合上眼皮。形容夜间不睡觉或睡不着。 【寝不安席】睡觉也不能安于枕席。形容心事重重,睡不着觉。 【寝不安席,食不...

辗转反侧 【拼 音】:zhǎn zhuǎn fǎn cè 【解 释】:翻来复去;睡不着觉.形容心事重重. 【出 处】:《诗经·周南·关雎》:“悠哉悠哉;辗转反侧.” 【示 例】:深夜;他躺在床上~;为攻克技术上的难关而殚精竭虑.

辗转反侧_成语解释 【拼音】:zhǎn zhuǎn fǎn cè 【释义】:辗转:翻来复去;反侧:反复。翻来复去,睡不着觉。形容心里有所思念或心事重重。 【出处】:《诗经·周南·关雎》:“悠哉悠哉,辗转反侧。” 【例句】:我心里又想起母亲的劳苦,~睡不...

辗转反侧 [zhǎn zhuǎn fǎn cè] 生词本 基本释义 详细释义 辗转:翻来复去;反侧:反复。翻来复去,睡不着觉。形容心里有所思念或心事重重。 出 处 《诗经·周南·关雎》:“悠哉悠哉;辗转反侧。” 例 句 深夜,他躺在床上~,为攻克技术上的难关而...

形容失眠的成语: 辗转反侧, 寝食难安,睡意全无, 夜不能寐, 孤枕难眠, 翻来覆去

1、睡眼惺忪 [shuì yǎn xīng sōng] [释义] 惺忪:刚苏醒的样子。形容睡觉的人刚睡醒,还没有完全清醒。 [出处] 鲁迅《故事新编·采薇》:“街道上的行人还不多;所遇见的不过是睡眼惺忪的女人,在井边打水。” 2、睡意朦胧 [shuì yì méng lóng ] [...

古诗十九首-明月皎夜光 明月皎夜光,促织鸣东壁。 玉衡指孟冬,众星何历历。 白露沾野草,时节忽复易。 秋蝉鸣树间,玄鸟逝安适。 昔我同门友,高举振六翮。 不念携手好,弃我如遗迹。 南箕北有斗,牵牛不负轭。 良无盘石固,虚名复何益? 古诗...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fzmf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com